Μια μύτη μπορεί να αναγνωρίσει ένα τρισεκατομμύριο μοναδικές οσμές, ενώ τα μάτια μπορούν να ανιχνεύσουν μόλις επτά χιλιάδες, διαφορετικά χρώματα.
Επιπλέον, και για να μην το περιορίσουμε στην ερωτική έλξη που μπορείτε να πετύχετε φορώντας ένα άρωμα, η όσφρηση είναι η πιο δυνατή απ’ όλες τις αισθήσεις. Για να καταλάβετε, θα σας πούμε ότι μια μύτη μπορεί να αναγνωρίσει ένα τρισεκατομμύριο μοναδικές οσμές, ενώ τα μάτια μπορούν να ανιχνεύσουν μόλις επτά χιλιάδες, διαφορετικά χρώματα. Επίσης, η όσφρηση είναι συνδεδεμένη με το συναισθηματικό μέρος του εγκεφάλου, γι’ αυτό και δημιουργεί πιο έντονες αναμνήσεις. Είναι, βέβαιο, ότι ακόμα και αν κάποιος ξεχάσει την μορφή σας, πολύ δύσκολα θα ξεχάσει το άρωμά σας. Με λίγα λόγια, με ένα άρωμα μπορείτε να γίνετε αξέχαστος. Μια μύτη μπορεί να αναγνωρίσει ένα τρισεκατομμύριο μοναδικές οσμές, ενώ τα μάτια μπορούν να ανιχνεύσουν μόλις επτά χιλιάδες, διαφορετικά χρώματα.

Shopping Cart
Close
Cart
  • No products in the cart.
Your cart is currently empty.
Please add some products to your shopping cart before proceeding to checkout.
Browse our shop categories to discover new arrivals and special offers.